Temat szkolenia: Prawo zamówień publicznych. Wybrane zagadnienia.

Termin: 07.03 - 10.03.2019
Miejsce: Hotel Haffner, ul. Haffnera 59, Sopot
Wykładowcy: r. pr. Joanna Wisła-Płonka, r. pr. Szymon Herok

Brak miejsc


Uwaga:
uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie: 1) zgody na przetwarzanie danych, 2) oświaczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych. Podpisany dokument prosimy o dostarczenie do organizatora szkolenia w dniu rozpoczęcia się wykładów.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych i oświaczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją  Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. / z późniejszymi zmianami/w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
Szkolenie obejmuje 18 godzin szkoleniowych i daje 36 punktów liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 650 zł.
Koszt uczestnictwa obejmuje szkolenie, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych oraz wyżywienie od kolacji w dniu 07.03.2019 r. do śniadania w dniu 10.03.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu mogą brać udział tylko radcowie prawni.

Zgłoszenia
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone w formie pisemnej na obowiązującym formularzu karty zgłoszeniowej
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie w aktualnie obowiązującym systemie.
 
Wpłaty
Wymagany tytuł  wpłaty: Sopot 07-10.03.2019 Imię Nazwisko uczestnika.
Wpłaty na konto Centrum Szkolenia Ustawicznego:
Krajowa Rada Radców Prawnych 66114010100000537023001005

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Kontakt telefoniczny: 22 319 56 10; 22 622 02 18 lub mailowy: centrum.szkolenia@kirp.pl;


  7 marca (czwartek)
15.00 – 21.00 Zakwaterowanie
19.00 – 21.00 Kolacja
 
  8 marca (piątek)
6.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.30 KOMU, KOMU ZAMÓWIENIE - zamówienia publiczne- najczęściej stosowane tryby
postępowania i ich problemy
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 13.00 UDOWODNIJ TO! dokumenty w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Publicznego
WARSZTAT NAPRAWY OFERT wyjaśnienia, uzupełnienia i korekty w toku
postępowania
13.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.30 WIEDZA TAJEMNA ochrona informacji i danych osobowych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego
16.30 – 16.45 Przerwa kawowa
16.45 – 18.30 DAWID I GOLIAT umowa o realizację zamówienia publicznego – ze strony
wykonawcy i zamawiającego
20.30 Kolacja integracyjna
 
  9 marca (sobota)
6.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.30 BŁĄDZIĆ JEST RZECZĄ LUDZKĄ błędy popełniane przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 13.00 100 PYTAN DO - środki wykonawcy do zmiany SIWZ
NIEOCZEKIWANA ZMIANA MIEJSC - zmiany przedmiotowe i podmiotowe umów
zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
13.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.30 GWIEZDNE WOJNY - środki odwoławcze w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego i jak je stosować
16.30 – 16.45 Przerwa kawowa
16.45 – 18.00 ACH MODNĄ/MODNYM BYĆ - nowe trendy w zamówieniach publicznych
19.00 – 21.00 Kolacja
 
  10 marca (niedziela)
6.30 – 10.30 Śniadanie
6.30 – 12.00 Wyjazd uczestników szkolenia

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)