Temat szkolenia: Prawne aspekty obrotu nieruchomościami. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Termin: 11.04 - 14.04.2019
Miejsce: Best Western Hotel Jurata, ul. Świętopełka 11, 84-141 Jurata
Wykładowcy: r. pr. Piotr Grodzki

Brak miejsc


Uwaga:
uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie: 1) zgody na przetwarzanie danych, 2) oświaczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych. Podpisany dokument prosimy o dostarczenie do organizatora szkolenia w dniu rozpoczęcia się wykładów.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych i oświaczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją  Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. / z późniejszymi zmianami/w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
Szkolenie obejmuje 18 godzin szkoleniowych i daje 36 punktów liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 650 zł.
Koszt uczestnictwa obejmuje szkolenie, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych oraz wyżywienie od kolacji w dniu 11.04.2019 r. do śniadania w dniu 14.04.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu mogą brać udział tylko radcowie prawni.

Zgłoszenia
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone w formie pisemnej na obowiązującym formularzu karty zgłoszeniowej
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie w aktualnie obowiązującym systemie.
 
Wpłaty
Wymagany tytuł  wpłaty: Jurata 11-14.04.2019 Imię Nazwisko uczestnika.
Wpłaty na konto Centrum Szkolenia Ustawicznego:
Krajowa Rada Radców Prawnych 66114010100000537023001005

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Kontakt telefoniczny: 22 319 56 10; 22 622 02 18 lub mailowy: centrum.szkolenia@kirp.pl;Celem szkolenia  jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z prawnymi aspektami obrotu nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które miały miejsce w ostatnim czasie. Szkolenie, poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, ma na celu zapoznanie Uczestników z zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości  od strony praktycznej. W czasie szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco rozwiązywać ćwiczenia i kazusy związane z omawianą tematyką.
 
Ogólny program  szkolenia:
 
1. Wprowadzenie.
2. Procedura administracyjna i sądowo-administracyjna - najważniejsze zagadnienia.
3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
4. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.
5. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Elementy prawa budowlanego.
7. Ustawa o własności lokali.
8. Najem lokali mieszkaniowych i usługowych.
 
  11 kwietnia (czwartek)
15.00 – 21.00 Zakwaterowanie
19.00 – 21.00 Kolacja
 
  12 kwietnia (piątek)
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.30 Wprowadzenie
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 13.00 Procedura administracyjna i sądowo-administracyjna - najważniejsze zagadnienia
13.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.30 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
16.30 – 16.45 Przerwa kawowa
16.45 – 18.30 Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
20.30 Kolacja integracyjna
 
  13 kwietnia (sobota)
8.00– 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.30 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 13.00 Elementy prawa budowlanego
13.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.30 Ustawa o własności lokali
16.30 – 16.45 Przerwa kawowa
16.45 – 18.00 Najem lokali mieszkaniowych i usługowych
19.00 – 21.00 Kolacja
 
  14 kwietnia (niedziela)
8.00 – 10.30 Śniadanie
8.00 – 12.00 Wyjazd uczestników szkolenia
Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)