Temat szkolenia: Zmiany w prawie gospodarczym - „Konstytucja Biznesu” w aspekcie obsługi prawnej. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Termin: 16.05 - 19.05.2019
Miejsce: Hotel Mercure Kasprowy ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
Wykładowcy: prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Kozieł

Pozostało 41 miejsc


Uwaga:
uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie: 1) zgody na przetwarzanie danych, 2) oświaczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych. Podpisany dokument prosimy o dostarczenie do organizatora szkolenia w dniu rozpoczęcia się wykładów.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych i oświaczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją  Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. / z późniejszymi zmianami/w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
Szkolenie obejmuje 18 godzin szkoleniowych i daje 36 punktów liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 650 zł.
Koszt uczestnictwa obejmuje szkolenie, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych oraz wyżywienie od kolacji w dniu 16.05.2019 r. do śniadania w dniu 19.05.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu mogą brać udział tylko radcowie prawni.

Zgłoszenia
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone w formie pisemnej na obowiązującym formularzu karty zgłoszeniowej
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie w aktualnie obowiązującym systemie.
 
Wpłaty
Wymagany tytuł  wpłaty: Zakopane-Kasprowy 16-19.05.2019 Imię Nazwisko uczestnika.
Wpłaty na konto Centrum Szkolenia Ustawicznego:
Krajowa Rada Radców Prawnych 66114010100000537023001005

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Kontakt telefoniczny: 22 319 56 10; 22 622 02 18 lub mailowy: centrum.szkolenia@kirp.pl;Zagadnienia:
 
1. Zakres regulacji i zasady obowiązywania „Konstytucji dla Biznesu” (przepisy wprowadzające, uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowy).
2. Podstawowe zagadnienia z obszaru ustawy – Prawo przedsiębiorców – cz. 1: pojęcie przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, zasady ogólne prowadzenia oraz zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej.
3. Podstawowe zagadnienia z obszaru ustawy – Prawo przedsiębiorców – cz. 2: reglamentacja działalności gospodarczej, ograniczenia kontroli przedsiębiorcy.
4. Podstawowe zagadnienia z obszaru ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy: zasady ewidencjonowania przedsiębiorców w CEIDG, zakres wpisu do CEIDG, skutki prawne wpisów do CEiDG.
5. Podstawowe zagadnienia z obszaru ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: formy uczestnictwa osób zagranicznych w obrocie gospodarczym, działalność gospodarcza osób zagranicznych, transgraniczna działalność usługowa, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.
6. Podstawowe zagadnienia z obszaru ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców: status prawny, zasady powoływania, zadania i uprawnienia.
7. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej: pojęcie, ustanowienie, odwołanie zarządcy sukcesyjnego (i inne zdarzenia powodujące utratę umocowania do pełnienia tej funkcji), wygaśnięcie, zasady wykonywania, prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku, zagadnienia szczególne.         
  16 maja (czwartek)
16.00 – 21.00
19.00 – 21.00
Zakwaterowanie
Kolacja
 
  17 maja (piątek)
7.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.45 Zakres regulacji i zasady obowiązywania „Konstytucji dla Biznesu” (przepisy wprowadzające, uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowy).
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 13.00 Podstawowe zagadnienia z obszaru ustawy – Prawo przedsiębiorców – cz. 1: pojęcie przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, zasady ogólne prowadzenia oraz zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej.
13.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.30 Podstawowe zagadnienia z obszaru ustawy – Prawo przedsiębiorców – cz. 2: reglamentacja działalności gospodarczej, ograniczenia kontroli przedsiębiorcy.
16.30 – 16.45 Przerwa kawowa
16.45 – 18.30 Podstawowe zagadnienia z obszaru ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców: status prawny, zasady powoływania, zadania i uprawnienia.
20.30 Kolacja integracyjna
 
  18 maja (sobota)
7.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.30 Podstawowe zagadnienia z obszaru ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy: zasady ewidencjonowania przedsiębiorców w CEIDG, zakres wpisu do CEIDG, skutki prawne wpisów do CEiDG.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 13.00 Podstawowe zagadnienia z obszaru ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: formy uczestnictwa osób zagranicznych w obrocie gospodarczym, działalność gospodarcza osób zagranicznych, transgraniczna działalność usługowa, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.
13.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.30 Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej: pojęcie, ustanowienie, odwołanie zarządcy sukcesyjnego (i inne zdarzenia powodujące utratę umocowania do pełnienia tej funkcji), wygaśnięcie, zasady wykonywania, prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku, zagadnienia szczególne.
16.30 – 16.45 Przerwa kawowa
16.45 – 18.00 Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej: pojęcie, ustanowienie, odwołanie zarządcy sukcesyjnego (i inne zdarzenia powodujące utratę umocowania do pełnienia tej funkcji), wygaśnięcie, zasady wykonywania, prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku, zagadnienia szczególne c.d.
19.00 – 21.00 Kolacja
 
  19 maja (niedziela)
7.00 – 11.00
7.00 – 12.00
Śniadanie
Wyjazd uczestników szkolenia

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)