Szkolenia jednodniowe
Temat szkoleniaWykładowcyTerminRejestracja
Odpowiedzialność wspólników większościowych w spółce kapitałowej za szkodę wyrządzoną wspólnikom mniejszościowym
dr hab. Aleksander Kappes, prof. UŁ27 kwietnia 2021

Pozostało 311 miejsc

Obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółce akcyjnej.
dr hab. Aleksander Kappes, prof. UŁ11 maja 2021

Pozostało 328 miejsc

Niezdolność do pracy – konsekwencje w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (zagadnienia wybrane)
Sędzia Andrzej Kurzych26 maja 2021

Pozostało 455 miejsc

Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych
dr Wiktor Matysiak11 czerwca 2021

Pozostało 492 miejsc

Szczegóły w treści ogłoszeń zamieszczonych na stronie kirp.pl w zakładce "szkolenia jednodniowe"
Partner: