Tematyka planowanych szkoleń

1) 27.01.2022 - Polski Ład a daniny publiczne związane z działalnością radcy prawnego
2) 03 02.2022 - Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych - Zagadnienia wybrane (cz. I)
3) 10.02.2022 - Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych - Zagadnienia wybrane (cz. II)
4) 03.03.2022 - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce radcy prawnego
5) 06.04.2022 - Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym
6) 14.04.2022 - Komunikacja międzypokoleniowa w kancelarii/dziale prawnym
7) 05.05.2022 - Prawo autorskie i pokrewne
8) 12.05.2022 - Ochrona danych osobowych w praktyce radcy prawnego
9) 02.06.2022 - Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady