CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO RADCÓW PRAWNYCH
centrum.szkolenia@kirp.pl

TEMAT:      *Webinarium: Węzłowe zagadnienia nowelizacji k.p.c. ( ustawa z dnia 4 lipca 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1469) w zakresie postępowania rozpoznawczego, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

MIEJSCE:  Webinarium 18 listopada godz. 16.30 - 19.30

TERMIN:    18.11.2020

1.DANE UCZESTNIKA
Imię
Nazwisko
Symbol i numer wpisu
Izba
2. DANE KONTAKTOWE
Telefon
E-mail
3. DANE DO FAKTURY/RACHUNKU
Rodzaj dokumentu potwierdzającego płatność:
Faktura
Rachunek
Nazwa firmy lub imię i nazwisko płatnika
NIP
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Poczta
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Poczta
Kod pocztowy
4. ADRES KORESPONDENCYJNY
Taki sam, jak podany wyżej:
Tak
Nie
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Poczta
Kod pocztowy
5. WPŁATA
Załączam kopię wpłaty
3 . UWAGI
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź - "O szkoleniu dowiedziałem się: "
ze strony kirp.pl
ze strony internetowej OIRP
od znajomego radcy prawnego
z miesięcznika Radca Prawny
inne